Selecteren / exporteren
Het maken van een selectie is heel eenvoudig als u de onderstaande routing volgt.
Ga vanaf het hoofdscherm naar Overzichten | Selecteren/exporteren en klik op de button Vaste selecties en daarna op de button Nieuw. U ziet dan het onderstaande scherm:Vul bij 1 de naam van de selectie in
Vul bij 2 de selectie-tekst in
Klik op Selecteer met deze voorwaarden
De geselecteerde records veschijnen in het onderste witte vak
Klik op OK
Klik op Sluiten

U kunt de geselecteerde gegevens vervolgens exporteren naar Word, Excel en een XML-bestand.

Om het nog makkelijker te maken vindt u hieronder een groot aantal voorbeelden van selectieteksten. Staat uw tekst er niet bij? Stuur dan een mailtje naar de helpdesk en geef in klare taal aan wat u precies wilt selecteren.

Alle klanten
select * from klanten
Alle klanten uit een bepaald postcode-gebied
select * from klanten where klanten."postcode">"6899" and klanten."postcode"<"7001" order by postcode
Alle klanten met bepaald maatschappijnummer
select * from klanten where klantnummer in (select klantnummer from polissen where maatschappijnummer=XXX)
Alle klanten met bepaalde branchecodes
select * from klanten where klantnummer in (select klantnummer from polissen where branchecode=XXX)
Alle klanten waar veld mailing op "Ja" staat
select * from klanten where mailing='Ja'
Alle klanten mailing op "Ja", kantoornummer, branchecode, mutatiecode
select * from klanten where mailing='Ja'and kantoornummer=0 and klantnummer in (select klantnummer from polissen where branchecode=XXX and mutatiecode=X)
Alle klanten met bepaald kantoornummer
select * from klanten where kantoornummer=XXX order by woonplaats
Alle klanten die vallen onder bepaalde gebruikersnaam
select * from klanten where Gebr_code='uw gebruikersnaam'
Alle klanten met polis bij submaatschappij
select * from klanten where klantnummer in (select klantnummer from polissen where submaatschappijnummer=XXX)
Alle klanten met bepaald incasso code
select klantnummer, naam from klanten where klantnummer in (select klantnummer from polissen where polissen."code incasso"=X)
Alle klanten met bepaald incasso code die vallen onder maatschappijnummer
select klantnummer, naam from klanten where klantnummer in (select klantnummer from polissen where polissen."code incasso"=X and polissen."maatschappijnummer"=XXX)
Alle klanten die NIET in het bezit zijn van een bepaalde polis
select * from klanten where klantnummer NOT in (select klantnummer from polissen where branchecode=XXX or branchecode=XXX)
Alle klanten selecteren tussen een bepaalde geboortedatum
select * from klanten where klanten."geboortedatum klant">"1949-12-31" and klanten."geboortedatum klant"<"1951-01-01"
Alle klanten selecteren tussen een bepaalde geboortedatum en GEEN polis hebben bij een bepaalde maatschappij
select * from klanten where klanten."geboortedatum klant">"1949-12-31" and klanten."geboortedatum klant"<"1951-01-01" and klantnummer NOT in (select klantnummer from polissen where maatschappijnummer=XXX)
Klanten van bepaalde leeftijd met meer dan drie polissen en zonder rechtsbijstand
select klantnummer, naam, adres, postcode, woonplaats, "geboortedatum klant", count(klantnummer) as aantalpolissen from polissen inner join klanten on polissen.klantnummer=klanten.klantnummer where klantnummer not in (select klantnummer from polissen where branchecode=699) and (klanten."geboortedatum klant" between "1954-01-01" and "1979-12-31") group by klantnummer having count(klantnummer)>2 order by "geboortedatum klant"
Alle klanten met een hypotheek
select klantnummer, naam, adres, postcode, woonplaats from klanten where klantnummer in (select klantnummer from hypotheek) order by klantnummer
Alle klanten met 3 of meer polissen
select polissen.klantnummer, klanten.naam, klanten."extra veld", klanten.adres, klanten.postcode, klanten.woonplaats, count (polissen.klantnummer) as aantalpolissen from polissen, klanten where polissen.klantnummer=klanten.klantnummer group by polissen.klantnummer having count (polissen.klantnummer)>2 order by klanten.postcode
Alle polissen
select * from polissen
Alle polissen zonder provisie
select * from polissen where provisie1=0 and provisie2=0
Alle polissen met vervaldatum
select * from klanten where klantnummer<999999 and klantnummer in (select klantnummer from polissen where branchecode=XXX and premievervaldatum="2002-08-31") order by klantnummer
Alle polissen met bepaalde ingangsdatum
Select * from klanten where klantnummer in (select klantnummer from polissen where ingangsdatum>'1997-08-31')
Alle vervallen polissen
select * from klanten where klantnummer in (select klantnummer from polissen where branchecode=XXX and mutatiecode=5)
Alle polissen van submaatschappij
select * from polissen where submaatschappijnummer=XXX
Alle polissen met bepaalde branchecodes en maatschappijnummer
select * from klanten where klantnummer in (select klantnummer from polissen where (branchecode=XXX or branchecode=XXX or branchecode=XXX) and maatschappijnummer=XXX)
Alle polissen met bepaalde branchecode die onder een premiebedrag vallen
select * from klanten where klantnummer in (select klantnummer from polissen where branchecode=XXX and premie1<25000)
Alle klanten die bij het extra veld "indicatie jaarinkomen" een waarde hoger dan 0 (nul) hebben
select * from klanten inner join klantinfo on klanten.klantnummer=klantinfo.klantnummer where klantinfo."indicatie jaarinkomen">0 order by naam
Bestandsoverzicht (alle polissen en alle klanten)
select * from polissen inner join klanten on klanten.klantnummer=polissen.klantnummer order by klantnummer
Verjaardagen
select *, extract (day from klanten."Geboortedatum klant" ) as DD from klanten where extract (month from klanten."Geboortedatum klant" )=XX order by DD
Selectie van vrije velden op klantniveau
select * from klanten where klantnummer in (select klantnummer from klantinfo where klantinfo."naamvanhetvrijeveld"="waardevanhetvrijeveld")
Selectie van vrije velden op polisniveau
select * from PolisInfo where PolisInfo."naamvanhetvrijeveld"="waardevanhetvrijeveld"